V současnosti velice aktuální téma. Za zrušení jednoletých smluv kope ve vládní koalici především předseda Pirátů Ivan Bartoš. Tak na toto téma mám za více než dvacetiletou praxi jasný názor. Respektuji právo soukromých vlastníků. Je to pouze jejich vůle, na jak dlouho uzavřou s nájemníkem nájemní smlouvu v bytě, který jim patří.  Aktuálně spolupracuji s vlastníky cca 45 bytů, kde se nájemníci průběřžně obměńují. Zkušenosti hovoří ve prospěch jednoletých nájemních smluv s klauzulí o automatickém prodloužení této smlouvy.

V průběhu mé dlouholeté praxe  se časově delší smlouvy jednoznačně neosvědčily. Proč? Nájemník po nějakém čase buď neplatil v dohodnutých lhůtách nebo dokonce přestal platit vůbec. Ve dvou případech se nehodlal ani vystěhovat, dokud nezakročil exekutor. Před tím samozřejmě proběhnul soud. A před nim ještě výzvy k úhradě dlužného nájmu. Vše se tak natáhlo na více než 1,5 roku. Kauce dávno probydlená, dluh narostl nad 100.000,- Kč. Nájemníci vypadali přitom velice solidně, před uzavřením nájemní smlouvy doložili svůj příjem a ani  reference o nich nebyly špatné. Do hlavy ale nikomu nevidíte. Dalším důvodem, proč používat jednoleté smlouvy je chování nájemníků. To je na samostatnou kapitolu.

Majitelé zpravidala pronajímají ivestiční byty. V jejich zájmu je, aby byl byt dlouhodobě užíván, ale aby přitom minimalizovali rizika. Pokud nájemníci plní ustanovení smlouvy, není důvod jim smlouvu po roce neprodloužit na další rok a tak dále.

Důležitým a nezanedbatelným aspektem, kterým jsou rizika z nedodržování ustanovení nájemní smlouvy minmalizována,  je právě “ institut“  jednoleté smlouvy. Po jejím vypršení již nájemníka neochraňuje právní důvod bydlení. A to je právě rozhodné pro další kroky. Případná žaloba je soudem vyřízená nepoměrně rychleji.

Odkaz na článek z e15 ze dne 23.4.2024

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/v-zajeti-jednoletych-najemnich-smluv-v-nejistote-zije-polovina-najemniku-1414475

Login

Register

terms & conditions