Služby pro pronajímatele

Vyhledat dobrého nájemníka není vůbec snadné. Pokud neradi jednáte s lidmi, nebo si nevěříte, nebojte se na mě obrátit. Vše zařídím na klíč. Pracuji pro vás, ale od vás také očekávám odměnu. Při roční smlouvě, kterou doporučuji uzavřít, obdržíte 12 nájmů a neměl by být problém mou práci zaplatit. Provizi po nájemníkovi požaduji pouze výjimečně, ale kompromisu půl na půl se nabráním. Při opětovném pronájmu nemovitosti inkasuji provizi již pouze od nového nájemníka.

V mé práci je zahrnuto nejen vlastní know how, ale též právní servis a jistota dlouhodobé spolupráce.

Jakýkoliv problém či konflikt s nájemníkem řešíme vždy společně. Používám několik prověřených kritérií, kterými selektují solventního nájemníka od problémového.

Využívám dostupných evidencí dlužníků a insolvenční rejstřík. Mluvím s lidmi.

Pro nové klienty

Absolvujeme vstupní prohlídku bytu a doporučím vhodné úpravy tak, aby byl byt pro nájemce dostatečně zajímavý a připravený k okamžitému bydlení. Nezapomeňte, že investicí zhodnocujete svůj majetek a současně můžete požadovat vyšší nájem.

1.

Pořídím potřebnou fotodokumentaci či videonahrávku.

2:

Prověřím právní stav bytu a na evidenci obyvatel zjistím, zda nemají na adrese trvalé bydliště jiné nežádoucí subjekty. Zastupuji Vás v případném správním řízení.

3.

Společně stanovíme tržní výši nájmu včetně služeb spojených s užíváním nemovitosti.

4.

Probereme případná omezení nájemního vztahu v souladu s právními normami (více osob, děti, problémovém osoby, zvířata apod.).

5.

Připravím a spolupodepíšeme smlouvu o realitním zprostředkování-pronájem nemovitosti.

6.

Prezentuji nabídku pronájmu na realitních portálech a webech. Předtím ji společně zkonzultujeme, aby souzněla s vaší představou a pocity.

7.

Vytvořím model nájemce a harmonizuji potřebné energie k jeho nalezení.

8.

Organizuji prohlídky nemovitostí, vaše přítomnost není nutná, vždy Vás však předem informuji a následně reportuji výsledek prohlídky. 

9.

Vyhledám vhodného nájemce, kterého dostatečně prověřím a připravím třístrannou rezervační smlouvu za účasti naší kanceláře.

10.

Zajistím nájemní smlouvu, společně konzultuji s vámi. První nájem a jistotu (kauci) inkasujete v hotovosti po podpisu nájemní smlouvy a předání bytu k užívání nájemci. Další platby jdou na účet.

11.

Asistuji vám při předání nemovitosti k užívání, zpracuji protokol a připravím formuláře pro převod energií.

12.

V průběhu nájemního vztahu jsem vám kdykoliv k ruce, potřebné věci společně konzultujeme a řešíme. V případě dlouhodobé smluvní spolupráce vám bezplatně zpracuji vyúčtování služeb, které jste nájemníkovi povinni jednou za rok v zúčtovacím období předložit.

13.

Doporučím vám prověřeného zpracovatele průkazu energetické náročnosti budovy – PENB.

14.

Login

Register

terms & conditions