Služby pro prodávající

Základním kamenem této služby je vzájemná důvěra na bázi oboustranně výhodné spolupráce.

Nabízíme komplexní služby od náběru nemovitosti, její vhodné prezentace na nejsledovanějším serveru realit portálu Sreality (vždy konzultujeme s vámi a vyžadujeme váš souhlas), přes veškeré potřebné právní služby a úschovu kupní ceny, až po asistenci při předání nemovitosti novému vlastníkovi. Nechybí vypracování protokolu o předání nemovitosti a odpočtu energií. Prostě služby na klíč.

Máte obavu, že budete muset pracně a nákladně nemovitost vyklízet od starých a nepotřebných věcí? Zbytečně. Tento problém umíme bezplatně v rámci našich služeb vyřešit za vás.

Nemusíte s námi chodit na prohlídky a poslouchat leckdy kritické komentáře, jste mimo tento proces a čekáte pouze na vhodného kupce, kterého vyhledáme a přivedeme. Pak jen s námi konzultujete právní dokumenty, především kupní smlouvu. Tu necháváme zpracovat renomovanými advokáty s perfektními referencemi. Těmi jsou pro nás v Táboře Mgr. Filip Švarc a v Praze JUDr. Onřej Preuss Ph.D.

Advokát vás zastupuje v řízení před katastrálním úřadem. U těchto advokátů necháváme s vaším svolením, v rámci advokátní úschovy, složit kupní cenu, kterou pak obdržíte bezprostředně po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti. Jejich práci hradí naše kancelář.

Výše provize za zprostředkování prodeje nemovitosti se pohybuje v rozmezí 3-5 % podle kupní ceny. Ceník lze zhlédnout na tomto webu v příslušné rubrice. Nejsme plátci DPH a proto jsou naše ceny pro vás výhodné. Uvedeme malý příklad:

Kupní cena nemovitosti je 2,500.000,- Kč. Provize činí podle ceníku 4%, tudíž za realizaci obchodního případu nám zaplatíte 100.000,- Kč. To je cena konečná. U realitních kanceláří, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH) zaplatíte o 21.000,- Kč více. Tedy 121.000,- Kč.

Je důležité si tento fakt uvědomit, jedná se poměrně o slušnou finanční částku, kterou s námi ušetříte.

Naše ceny nejsou striktní ani konečné, můžeme se domluvit na individuální provizi. Tak, abyste byli vždy spokojeni.

Jsme pro vás tou správnou volbou. Na trhu realit se pohybujeme od roku 1999. Naším krédem je nezklamat vaší důvěru a bezproblémově, k vaší spokojenosti vás provést celým obchodním procesem.

Úspěšně a bezpečně vás provedeme všemi fázemi obchodního případu.

 • kontakt se zájemcem
 • označení a specifikace nemovitosti
 • administrativní opatření – lustrace nemovitosti, obstarání stavebně technické dokumentace, pokud bude k dispozici
 • sjednání termínu schůzky
 • důkladná prohlídka nemovitosti
 • označení silných a slabých stránek; specifikanemovitosti a posouzení právního stavu včetně porovnání skutečného stavu se stavem v katastru
 • stanovení tržní ceny a její případné fázování
 • strategie a taktika prodeje včetně očištění od případných právních vad, věcných břemen a exekucí
 • administrativní úkony spojené s podpisem smlouvy o realitním zprostředkování na bázi obchodního partnerství
 • příprava nemovitosti k prodeji
 • pořízení fotodokumentace a video nahrávky
 • párování ve vlastní databázi zájemců o koupi
 • prezentace nemovitosti na webových portálech a v jiných médiích
 • párování poptávky na cizích webech nemovitostí
 • párování ve spolupracujících realitních agenturách
 • informace z prostředí spřátelených osob
 • energetické vytvoření modelu kupujícího
 • prohlídky nemovitostí na bázi pozitivní komunikace a pohodové předprodejní nálady
 • pravidelné reporty a konzultace s vlastníkem
 • vyhledání solventního a korektního kupujícího
 • rozhodnutí vlastníka nemovitosti o vhodnosti umístění reklamního banneru na prodávanou nemovitost
 • jiný lokální marketing – cílování na konkrétní subjekty jako např. organy státní správy, veřejné organizace a firmy v regionu
 • pomoc při zajištění financování koupě nemovitosti
 • odporné konzultace
 • sepsání rezervační smlouvy s prodejcem a kupcem za účasti realitní kanceláře 
 • zajištění služeb advokáta s právní garancí celé obchodní transakce od sepsání potřebných smluvních dokumentů přes uložení kupní ceny do úschovy, až po její vydání po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva
 • organizace předání nemovitosti kupujícímu
 • sepsání protokolu o předání nemovitosti včetně přípravy formulářů spojených s převodem energií
 • aktivní účast při předávání nemovitosti
 • zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti stavby (PENB)
 • zajištění vyklizení nemovitosti či její vystěhování
 • zajištění služeb geodeta pro případ zaměření nemovitosti resp. rozdělení parcel či jejich sloučení apod.
 • zajištění služeb architekta
 • doporučení pojišťovacího agenta

Login

Register

terms & conditions