Služby pro prodávající

Koupím od vás exkluzivitu prodeje nemovitosti

Základním kamenem této služby je reciprocita na bázi vzájemně výhodné spolupráce.

Nabízím Vám zcela nový přístup k problematice exkluzivity prodeje nemovitosti. Nic podobného na trhu s nemovitostmi v Česku nenaleznete. Jde skutečně o novou věc.

Koupím od vás exkluzivitu prodeje nemovitosti (nemusíte přijmout, můžeme spolupracovat též standardně).

Se mnou nikdy neproděláte. Pokud vaši nemovitost ve sjednaném termínu neprodám, jednoduše vám zaplatím smluvní pokutu. Za prodlení s prodejem tak nebudete škodní, neboť získáte finanční kompenzaci. Vše je založené na principu reciprocity. Vy se mnou uzavřete exkluzivní smlouvu, já riskuji, že přijdu o peníze.

S ostatními realitními kancelářemi to máte jinak. Postaru. Vymíní si od vás prodejní exkluzivitu a když makléř neprodá, nic se neděje. Vy jste ztratili čas několik měsíců a pravděpodobně budete, ne-li naštvaní, tak zcela jistě zklamaní. Zadáte prodej znovu a jede to opět ve starých kolejích. Realitní kancelář si neváží vaší důvěry, kterou ji opakovaně dáváte.

Já si naopak vašeho času vážím, neboť dobře vím, že čas jsou peníze. Dělám svou práci a věřím v sám sebe. Ve své schopnosti harmonizovat potřebnou energii a v to, že vaši nemovitost výhodně k vaší spokojenosti a ke spokojenosti kupujícího prodám. A v termínu.

Podrobnosti, jak reciprocita a smluvní pokuty fungují, najdete ZDE.

To ale není všechno. Když totiž nemovitost prodám, obdržíte ode mě bonus v podobě docela slušné úspory vašich peněz. Jak je to možné? Je to docela jednoduché a transparentní. Poměrně hodně realitek je součástí různých národních či nadnárodních řetězců, tedy plátců daně z přidané hodnoty. Plátci DPH jsou i větší realitní kanceláře. My plátci DPH nejsme a proto vám ani provizi nezatížíme dalšími finančními náklady.

S námi ušetříte 21%, což u provize ve výši 100.000,- Kč činí 21.000,- Kč. My vám zkrátka naúčtujeme 100.000,- Kč, realitky–plátci 121.000,- Kč. Za takto ušetřené peníze máte docela slušnou dovolenou.

Myslím, že je to výhodná nabídka

Úspěšně a bezpečně vás provedeme všemi fázemi obchodního případu.

 • kontakt se zájemcem
 • označení a specifikace nemovitosti
 • administrativní opatření – lustrace nemovitosti, obstarání stavebně technické dokumentace, pokud bude k dispozici
 • sjednání termínu schůzky
 • důkladná prohlídka nemovitosti
 • označení silných a slabých stránek; specifikanemovitosti a posouzení právního stavu včetně porovnání skutečného stavu se stavem v katastru
 • stanovení tržní ceny a její případné fázování
 • strategie a taktika prodeje včetně očištění od případných právních vad, věcných břemen a exekucí
 • administrativní úkony spojené s podpisem smlouvy o realitním zprostředkování na bázi obchodního partnerství
 • příprava nemovitosti k prodeji
 • pořízení fotodokumentace a video nahrávky
 • párování ve vlastní databázi zájemců o koupi
 • prezentace nemovitosti na webových portálech a v jiných médiích
 • párování poptávky na cizích webech nemovitostí
 • párování ve spolupracujících realitních agenturách
 • informace z prostředí spřátelených osob
 • energetické vytvoření modelu kupujícího
 • prohlídky nemovitostí na bázi pozitivní komunikace a pohodové předprodejní nálady
 • pravidelné reporty a konzultace s vlastníkem
 • vyhledání solventního a korektního kupujícího
 • rozhodnutí vlastníka nemovitosti o vhodnosti umístění reklamního banneru na prodávanou nemovitost
 • jiný lokální marketing – cílování na konkrétní subjekty jako např. organy státní správy, veřejné organizace a firmy v regionu
 • pomoc při zajištění financování koupě nemovitosti
 • odporné konzultace
 • sepsání rezervační smlouvy s prodejcem a kupcem za účasti realitní kanceláře 
 • zajištění služeb advokáta s právní garancí celé obchodní transakce od sepsání potřebných smluvních dokumentů přes uložení kupní ceny do úschovy, až po její vydání po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva
 • organizace předání nemovitosti kupujícímu
 • sepsání protokolu o předání nemovitosti včetně přípravy formulářů spojených s převodem energií
 • aktivní účast při předávání nemovitosti
 • zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti stavby (PENB)
 • zajištění vyklizení nemovitosti či její vystěhování
 • zajištění služeb geodeta pro případ zaměření nemovitosti resp. rozdělení parcel či jejich sloučení apod.
 • zajištění služeb architekta
 • doporučení pojišťovacího agenta

Login

Register

terms & conditions