Prodej nemovitosti je časově náročný organizačně právní komplex opatření, které realitní kancelář z části realizuje sama a z části zajišťuje prostřednictvím třetích osob. Zde mám na mysli zejména právní stránku prodeje. Nemovitost považuji za prodanou tehdy, je-li uhrazená celá kupní cena (pokud není sjednáno jinak), vklad práva nabyl právní moci a u příslušného katastrálního úřadu je na listu vlastnictví uvedený nový vlastník.

Z výše uvedeného plyne, že některá opatření vedoucí k prodeji nemovitosti nejsou realitní kanceláři ovlivnitelná.

Abych splnil zadání, musím termín – prodej – modifikovat.

Zavazuji se tedy vyhledat ve sjednaném termínu kupujícího, zajistit třístranné uzavření rezervační smlouvy a vyinkasovat od něj na bankovní účet rezervační poplatek ve sjednané výši.  

  1. Postup je dále shodný s náběrem nemovitosti – zde.
  2. Smlouva o realitním zprostředkování (dále jen Smlouva) bude mít speciální ustanovení o smluvní pokutě, coby reciproční krok za udělení exkluzivity prodeje nemovitosti.
  3. Aby nedošlo k budoucím nečekaným komplikacím, provedeme před podpisem Smlouvy důkladnou právní prověrku nemovitosti.
  4. Výše smluvní pokuty bude vždy sjednána podle konkrétní situace a v kontextu s charakterem prodávané nemovitosti a výši kupní ceny.  Rozhodujícím faktorem bude výše sjednané provize:
od do pokuta
20 000 Kč 49 999 Kč 2 000 Kč
50 000 Kč 99 999 Kč 3 000 Kč

Další text je exkluzivní a pouze pro zájemce o spolupráci.

Zavolejte mi na tel. číslo +420 723 117 704 a po domluvě Vám zašlu heslo k zobrazení textu a tabulku smluvních pokut.

Děkuji za důvěru.

  1. Podpisem třístranné rezervační smlouvy je rovněž minimalizované riziko, že k uzavření realitní smlouvy nakonec nedojde. Prodávající i kupující jsou totiž smluvně vázáni k tomu, aby k převodu nemovitosti došlo. Pokud se tak nestane a zavinění je na straně některého z účastníků, uplatní se sjednaná smluvní pokuta. V tomto směru je rezervační smlouva koncipována tak, že když svůj závazek nesplní kupující, částka představující smluvní pokutu, která se sjednává zpravidla ve výši provize RK, je rozdělena rovným dílem mezi vlastníka a realitní kancelář.

Z výše uvedeného vyplývá, že „koupí“ exkluzivity se mnou neproděláte. Buď inkasujete smluvní pokutu za mou neschopnost nemovitost prodat, nebo inkasujete 1/2 smluvní pokuty, kterou je vázaný kupující.

V konečném důsledku nejde o nic jiného, než pouze o trpělivost a vzájemnou důvěru, že obchodní případ společně úspěšně dokončíme. Vždy tak, aby byl spokojen i kupující.

TAK POJĎME DO TOHO!

Login

Register

terms & conditions